Büyütmeyi etkinleştir
Haritalar yükleniyor
Herhangi bir Sonuç bulamadık.
haritayı aç
Görüntüle Yol Haritası Uydu Hybrid Arazi Konumum Tam Ekran Önceki Sonraki
Detaylı Arama
Bulunanlar 0 sonuçlar. Sonuçlar yüklensin mi ?
Detaylı Arama
bulunanar 0 sonuçlar
Arama sonuçlarınız

Sanat Köyleri Neden İlgi çekiyor?

Gönderen Aşkın YAKA üzerinde Mayıs 20, 2018
| Blog
| 0

Son yıllarda ismi kültür-sanat turizmi ile anılan ve bu alandaki faaliyetlerin yoğunlaştığı köylerin sayısı giderek artıyor. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisinde’ki yazısında Gizem Özgürel konuyu şöyle açıklıyor:

“Sanat ve kültürel değerlerin ekonomiye, kalkınmaya, gelişmeye ve hayat kalitesine olan etkileri yadsınamaz. Turizm ve kültürel miras ilişkisi ise karşılıklıdır. Kültürel miras bölgeleri destinasyona dönüştürürken, turizm bölgesi içerisinde bir turizm pazarı ortamı yaratmaktadır. Bir toplumun çağdaşlık düzeyini ortaya çıkaran önemli göstergelerden biri de o toplumun sahip olduğu sanat kültürüdür. Kent mimarisi, cadde ve sokak tabelaları, otobüs ve metro durak dizaynları, duvarlara asılan posterler, heykeller ve rölyefler, tiyatro, bale ve opera sahneleri, müzeler ile sanatsal faaliyetler, toplumun çağdaşlaşma düzeyini ve kültürünü yansıtan önemli göstergelerdir.”

Özgürel şöyle devam ediyor: “Kırsal alanlarda gerçekleştirilen sanatsal faaliyetler yörenin prestijini yükselten, pozitif imaj yaratan ve hem ulusal hem de uluslararası ölçekte tanıtımını sağlayan bir tür kalite etiketi olarak değerlendirilmektedir. Sanatsal faaliyetlere katılım turist açısından gelire ve eğitim düzeyine bağlıdır. Sanat faaliyetleri yüksek gelir düzeyindeki bireyleri çektiğinden yüksek harcamaları da beraberinde getirmektedir. Kültürel ve sanatsal gezilere katılan turistlerin; daha eğitimli, daha meraklı, daha ilgili, daha özgür, acelesi olmayan, gittiği yörede daha fazla zaman ve para harcayabilen kişiler olduğu ifade edilmektedir. Kültürel ve sanatsal faaliyetlere daha duyarlı olan sanatsever turistler, doğaya, çevreye, gidilen yörenin maddi ve manevi değerlerine saygılı, yöre insanı ile iletişime geçmeye istekli davranış kalıplarına sahiptirler. Sanat köyü ziyaretçilerinin de bu profile benzer özellikleri taşıdığı söylenebilir.

Kırsal alanlarda turistlerin sanat ve tatil gereksinimlerini karşılamak için bir konsept olarak karşımıza çıkan sanat köyleri, günümüzde sanatla ilgilenen ve sanattan kopuk olmak istemeyen turistlerin buluşma noktası olmuştur. Yerli ve yabancı sanatsever turistlere seyahat motivasyonu oluşturarak bir turizm hareketi yaratan sanat köyleri, yöreler için de bir çekim unsuru ve rekabet avantajı oluşturmaktadır.

Kırsal alanlarda yörenin sahip olduğu sanat, zanaat, dokumacılık vb. değerlerin doğal ortamı içerisinde kırsal yaşamı barındıran unsurlarıyla sergilenmesi kültürün, mirasın ve kırsal yaşamın vitrine çıkartılması anlamına gelmektedir. Sergilenen mirasın sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan yerel topluma sağladığı katkılar yanında zengin bir deneyim sunulan yerli ve yabancı turistlerin de yerel halk ile etkileşimi açısından önemli bir araç olabilmektedir.

Sanat köylerinin kurulduğu yörelerde mevcut bulunan diğer turistik ürünlerle entegrasyonu mümkün olabilmektedir. Ayrıca kıyı turizmi yapılan yörelerde ve/veya yakın çevresinde kurulan sanat köyleri turizm hareketlerinin tüm yıla yayılmasında katkı sunarak, yöreyi turizmin mevsimsellik etkisinden kurtarma potansiyeli barındırmaktadır. Yörenin tanıtımı açısından alanda gerçekleştirilen sergiler, kültürel ve sanatsal her tür faaliyet önemli rol oynamaktadır.

Rekabet avantajı sağlayan, daha önceden girilmemiş nich (boşluk) pazarlara hizmet sunan işletmelerde çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirilmesi hem turist hem de işletmelere farklı katkılar sunmaktadır. Sanatsever turiste yeni deneyimler ve tatmin sunan sanat köyleri hem varoluş misyonlarını yerine getirme hem de amaçlarını gerçekleştirme fırsatını yakalayabilmektedir. Kültürel haberdarlığın artarak kültürün kendini korumasında etkili olan sanatsal faaliyetler, sosyo-kültürel olarak aidiyet, memnuniyet ve katılım duygularını da güçlendirmektedir. Kırsal alanlarda üretilen yöresel ürünlerin tanıtılması, satılması, yöreye gelen sanatsever turistlere konaklama imkânı yaratmak adına ev pansiyonculuğu yapılması, yörede kurulan tesislerde yerel halkın istihdam edilmesi yöreye sağlanan katkılardan bir kısmını oluşturmaktadır.”

Cevap yazın.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.